AssenRuns

–Reglement 2019–

Dit reglement is van toepassing op alle hardloopwedstrijden vallende onder de AssenRuns Competitie 2019.

Artikel 1
De AssenRuns Competitie 2019 bestaat uit 5 hardloopevenementen in Assen, te weten:

Artikel 1.1
De volgende afstanden tellen mee voor de AssenRuns Competitie 2019:

De FORTE10vanAssen:                                                               5 kilometer

De Asserstadsloop:                                                                       5 kilometer

De TT-Run:                                                                                    4,4 kilometer (1 lap)

De 4 mijl van Assen:                                                                     4 mijl

De Baggelhuizercross:                                                                 4 kilometer (korte cross)

Artikel 2
Het geboortejaar is bepalend in welke leeftijdscategorie de deelnemer wordt ingedeeld.
De deelnemer wordt ingedeeld in één van de volgende categorieën:

Dames junioren geboren 2000-heden
Dames senioren geboren 1985-1999
Dames masters geboren 1984 en eerder

Heren junioren geboren 2000-heden
Heren senioren geboren 1985-1999
Heren masters geboren 1984 en eerder

Artikel 3
Om voor het eindklassement van de Assen Runs Competitie 2019 in aanmerking te komen, dient de deelnemer minimaal drie van de vijf wedstrijden (voor de meetellende afstanden) uit te lopen.

Artikel 3.1
Aan het eind van het jaar 2019 wordt zowel bij de heren als bij de dames een overallklassement voor de Assen Runs Competitie 2019 opgemaakt. Zie voor meer informatie www.assenruns.com.

Artikel 3.2
Voor het overallklassement tellen de beste drie prestaties. Bij gelijk eindigen in puntentotaal, is de klassering van de laatste wedstrijd doorslaggevend voor het eindklassement.

Artikel 3.3
Wanneer de tijdwaarneming uitvalt, gelden alleen de eerste drie handgeklokte tijden per categorie. De resultaten van de loop tellen dan niet mee voor het puntenklassement.

Artikel 3.4
Protesten m.b.t. de uitslag van de Assen Runs Competitie 2019 dienen uiterlijk binnen 10 dagen na de wedstrijddatum te zijn ingediend bij het contact- of e-mailadres van AssenRuns. Zie de website www.assenruns.com voor meer informatie.

Artikel 4
De organisatie is in handen van de individuele lopen.

Artikel 4.1
Het inschrijfgeld, de dagprijzen en tijdregistratie kunnen per loop verschillen. Informatie hierover vindt u op de website van de individuele loop.

Artikel 4.2
De dagprijzen worden op de dag van de wedstrijd zelf uitgekeerd aan de betreffende winnaars of een vertegenwoordiger van hem/ haar. Niet afgehaalde dagprijzen vervallen aan de betreffende organisatie van de individuele lopen.

Artikel 5
De inschrijving sluit een half uur voor de start.

Artikel 5.1
De startnummers dienen tijdens de wedstrijd duidelijk leesbaar op de borst worden gedragen. Deelnemers zonder startnummer kunnen worden gediskwalificeerd en worden niet vermeld in de uitslag.

Artikel 5.2
In verband met de veiligheid en om aanwijzingen van de jury of verkeersregelaars op te volgen, wordt geadviseerd meegedragen geluidsapparatuur uit te schakelen.

Artikel 5.3
Op de websites van de individuele organisaties en op de website van AssenRuns staan de uitslagen vermeld. Op de website van AssenRuns wordt eveneens het klassement getoond.

Artikel 5.4
De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden het besluit nemen de hardloopwedstrijd geen doorgang te laten vinden. De deelnemer kan dan aan een volgende loop binnen Assen Runs deelnemen. Het besluit van de organisator om de hardloopwedstrijd geen doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid of recht op vergoeding ontstaan van de door de deelnemer gemaakte kosten. Wordt een wedstrijd afgelast, dan wordt dit bekend gemaakt via de website, Facebook en/of Twitter.

Artikel 6
Deelname aan de hardloopwedstrijden geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De individuele organisator en AssenRuns nemen geen aansprakelijkheid met betrekking tot de georganiseerde lopen.

Artikel 6.1
De sponsoren van de hardloopwedstrijden vallende onder AssenRuns, zijn op de zelfde voet als de organisator, uitgesloten van eventuele aansprakelijkheid.

Artikel 7
Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van AssenRuns in overleg met de individuele organisatie.

Informatie:                                           www.assenruns.com
E-mail:                                                  zie contact op www.assenruns.com voor de e-mailadressen van de
betreffende evenementen.

Privacy statement:                            https://www.assenruns.com/wp-content/uploads/2018/05
/Privacyverklaring-AssenRuns.pdf