AssenRuns

–Reglement 2016–

Dit reglement is van toepassing op alle hardloopwedstrijden vallende onder de AssenRuns.
Competitie 2016.

Artikel 1
De AssenRuns Competitie 2016 bestaat uit 6 hardloopevenementen in Assen, te weten:

Artikel 1.1
De volgende afstanden tellen mee voor de AssenRuns Competitie 2016:

  • De10vanAssen: 10 kilometer
  • De 8e Asserstadsloop: 10 kilometer
  • De TT-Run: 8,8 kilometer (2laps)
  • De Marsdijkrun: 4 mijl
  • De Kloostervesterun: 10 kilometer
  • De Baggelhuizercross: 6 kilometer (dames), 8 kilometer (heren)

Artikel 2
Het geboortejaar is bepalend in welke leeftijdscategorie de deelnemer wordt ingedeeld.
De deelnemer wordt ingedeeld in één van de volgende categorieën:
Dames senioren (geboortejaar 1977 en later), Dames masters (geboortejaar 1976 en eerder)
Heren senioren (geboortejaar 1977 en later) Heren masters (geboortejaar 1976 en eerder)

Reglement AssenRuns Competitie 2016

Artikel 3
Om voor het eindklassement van de Assen Runs Competitie 2016 in aanmerking te komen, dient de
deelnemer minimaal vier van de zes wedstrijden (voor de meetellende afstanden) uit te lopen.

Artikel 3.1
Aan het eind van het jaar 2016 wordt zowel bij de heren als bij de dames een overallklassement voor
de Assen Runs Competitie 2016 opgemaakt. Zie voor meer informatie www.assenruns.com.
De overallprijzen worden op een nader te bepalen tijdstip en locatie uitgereikt en niet direct na
afloop van de Baggelhuizercross.

Artikel 3.2
Voor het overallklassement tellen de beste vier prestaties. Bij gelijk eindigen in puntentotaal, is de
klassering van de laatste wedstrijd doorslaggevend voor het eindklassement.

Artikel 3.3
Wanneer de tijdwaarneming uitvalt, gelden alleen de eerste drie handgeklokte tijden per categorie.
De resultaten van de loop tellen dan niet mee voor het puntenklassement.

Artikel 3.4
Protesten m.b.t. de uitslag van de Assen Runs Competitie 2016 dienen uiterlijk binnen 10 dagen na
de wedstrijddatum te zijn ingediend bij het contact- of e-mailadres van AssenRuns. Zie de website
www.assenruns.com voor meer informatie.

Artikel 4
De organisatie is in handen van de individuele lopen.

Artikel 4.1
Het inschrijfgeld, de dagprijzen en tijdregistratie kunnen per loop verschillen. Informatie hierover
vindt u op de website van de individuele loop.

Artikel 4.2
De dagprijzen worden op de dag van de wedstrijd zelf uitgekeerd aan de betreffende winnaars of een
vertegenwoordiger van hem/ haar. Niet afgehaalde dagprijzen vervallen aan de betreffende
organisatie van de individuele lopen.

Artikel 5
De inschrijving sluit een half uur voor de start.

Artikel 5.1
De startnummers dienen tijdens de wedstrijd duidelijk leesbaar op de borst worden gedragen.
Deelnemers zonder startnummer kunnen worden gediskwalificeerd en worden niet vermeld in de
uitslag.

Artikel 5.2
In verband met de veiligheid en om aanwijzingen van de jury of verkeersregelaars op te volgen,
wordt geadviseerd meegedragen geluidsapparatuur uit te schakelen.
Reglement AssenRuns Competitie 2016

Artikel 5.3
Op de websites van de individuele organisaties en op de website van AssenRuns staan de uitslagen
vermeld. Op de website van AssenRuns worden eveneens het klassement en de nieuwsbrieven
getoond.

Artikel 5.4
De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden het besluit nemen de
hardloopwedstrijd geen doorgang te laten vinden. De deelnemer kan dan aan een volgende loop
binnen Assen Runs deelnemen. Het besluit van de organisator om de hardloopwedstrijd geen
doorgang te laten vinden, doet geen aansprakelijkheid of recht op vergoeding ontstaan van de door
de deelnemer gemaakte kosten. Wordt een wedstrijd afgelast, dan wordt dit bekend gemaakt via de
website, Facebook en/of Twitter.

Artikel 6
Deelname aan de hardloopwedstrijden geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De individuele
organisator en AssenRuns nemen geen aansprakelijkheid met betrekking tot de georganiseerde
lopen.

Artikel 6.1
De sponsoren van de hardloopwedstrijden vallende onder AssenRuns, zijn op de zelfde voet als de
organisator, uitgesloten van eventuele aansprakelijkheid.

Artikel 7
Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van AssenRuns in overleg met de
individuele organisatie.
Informatie: www.assenruns.com
E-mail: zie contact op www.assenruns.com voor de e-mailadressen van de betreffende
evenementen.